Rob Benschop
Manager Human Resources Essent Retail B.V.

De afgelopen jaren is er in de energie branche veel gebeurd. Essent is ontstaan uit diverse fusies van energiebedrijven in het zuiden, oosten en noorden van het land. Essent Retail is een jonge divisie die zich vooral richt op het contact met de klant. De organisatie moet in korte tijd de slag zien te maken van een traditioneel nutsbedrijf naar een zakelijk opererend energiebedrijf. De liberalisering van de consumentenmarkt is gepland in 2004. Dit betekent dat de organisatie meer dan ooit bereid en in staat moet zijn tot verandering. Binnen Essent Retail is een aantal projecten benoemd dat aan dit veranderingsproces moet bijdragen.
Om dit proces te managen heeft Rob Benschop, manager HRM Essent Retail, interim manager Janneke Teeuw ingeschakeld. Naast het vormgeven en aanjagen van het veranderingsproces is het vooral ook erg belangrijk ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring worden geborgd in de organisatie. Er werken immers al veel externen in de energie-branche. Het is geen kunst om het werk uit handen te nemen. De echte kunst is het werk terug in handen te geven!
lees verder in InterimFO nr 6 jaargang 2003
<< terug naar overzicht